Så har Norrbotten förbättrat samverkan och minskat utskrivningsklara dagar

Så har Norrbotten förbättrat samverkan och minskat utskrivningsklara dagar

E8XL

Kortare vårdtider, ökad följsamhet till beslutad process och ökat fokus på den enskilde.
Det är resultatet av digitalisering och förändrade arbetsprocesser vilket lett till en ökad delaktighet för den enskilde och för personal i samverkan mellan landsting och kommun. Vi berättar utifrån exemplet i Norrbotten och det EU-stödda samverkansprojektet Min Plan där man har lyckats säkra den enskildes behov i centrum.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019