Workshop: Så skapade vi ett hackathon där programmerare tog fram kreativa digitala lösningar på vårdtagarens behov

Workshop: Så skapade vi ett hackathon där programmerare tog fram kreativa digitala lösningar på vårdtagarens behov

E3

Våren 2017 genomförde vård – omsorgsförvaltningen Helsingborg stad i samarbete med En bra plats något helt unikt inom kommunal verksamhet; ett Hackaton dit programmerare från hela Sverige bjöds in för att bidra med kreativa digitala lösningar på behov som vårdtagare beskrivit. De deltagande teamen hade 24 timmar på sig att skapa lösningar som passade vårdtagarens behov och en vinnare korades därefter. Vi på vård – omsorgsförvaltningen tror att detta är ett sätt att i framtiden fånga upp medborgarnas behov och låta organisationer, företag eller individer skapa digitala lösningar på dessa. Kom och hör oss berätta om våra lärdomar inför nästa Hackathon inom svensk välfärd!

Fokusområden

23 jan