Samlade erfarenheter från kommuner som digitaliserat

Samlade erfarenheter från kommuner som digitaliserat

M1

När kommuner och landsting/regioner implementerar välfärdsteknik och e-hälsa så får de erfarenhet som RISE har dokumenterat i drygt 30 fallstudier. Här presenteras vilken nytta ny teknik har för medborgararen, verksamheten och samhället. Dessutom presenteras tips och rekommendationer vid implementering.

Fokusområden

24 jan