”Sätt ljus på natten” – en framgångsfaktor!

”Sätt ljus på natten” – en framgångsfaktor!

M3

Hur höjer vi kvaliten i särskilt boende för äldre genom nya arbetssätt och med stöd av välfärdsteknik?
Kom och inspireras i en workshop kring hörnstenarna i rekommendationen om utveckling och kvalitet i särskilt boende för äldre.

Fokusområden

24 jan