Seniorer tar tempen på mässan!

Seniorer tar tempen på mässan!

Stockholm Digital Care har sänt ut seniorer som undersökande reportrar på uppdrag att ställa utvecklare mot väggen:

Hur har utvecklarna fått med Seniorers olika behov i sina produkter? Hur får ni veta hur Seniorer vill och kommer använda tekniken? Seniorerna berättar om deras upplevelser under dagen och Stockholm digital Care berättar hur vi arbetar med att få in seniorernas behov i utvecklingen av välfärdsteknik.

Fokusområden

mässcenen