Stöd för enklare och bättre upphandlingar

Stöd för enklare och bättre upphandlingar

E5

En uppdaterad och digitaliserad version av Vägledningen för upphandling av välfärdsteknik från SKL Beställarnätverk välfärdsteknik presenteras.

Upphandling som del i införandeprocessen – samverkan mellan verksamhet och upphandlare
Funktionskrav – att efterfråga vad som ska åstadkommas, inte hur det ska göras
Krav på leverantören – så balanseras trygghet i leveransen med öppenhet för innovatörer och småföretagare
Riskanalys – stöd för att lägga kraven på lagom nivå
Informationssäkerhet – så arbetar du med KLASSA-verktyget

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Fortsättning, program 2019