SUMO i Sollentuna - Att våga ta steget mot förändrat arbetssätt

SUMO i Sollentuna - Att våga ta steget mot förändrat arbetssätt

M6

Vi arbetar väldigt sällan i projektform, utan väljer istället att arbeta med successiva införanden. Vi börjar i liten skala, och utökar allt eftersom. För att förklara vårt arbetssätt har vi tagit fram en modell som heter SUMO – modell för successivt införande i Sollentuna och tillsammans presenterar vi SUMO från två perspektiv – chefsperspektivet och medarbetarperspektivet. I SUMO förklarar vi hur man kan använda modellen som ett arbetssätt och ett verktyg för implementering.

Fokusområden

24 jan