Företagens möte med verkligheten (Stockholm Digital Care)

Företagens möte med verkligheten (Stockholm Digital Care)

E8

Huddinge har under en tvåårsperiod agerat som testmiljö av nya digitala välfärdsprodukter för äldreomsorgen inom projektet Stockholm Digital Care. Hur hjälper Huddinge kommuns testmiljö till med produktutveckling för små – och medelstora företag?

Kom och lyssna på våra erfarenheter, utmaningar och vinster för både företag och verksamhet.

Fokusområden

23 jan