Tillitsbaserat ledarskap I praktiken

Tillitsbaserat ledarskap I praktiken

M1

Hur kopplar tillitsbaserad styrning och ledning till den starka strömning som man kan sammanfatta ”självstyrande organisationer” som drar igenom världen just nu? 
Vad kan man lära av de företag som lyckats, vilka är framgångsfaktorerna och hur omsätter man tillitsbaserat ledarskap i praktiken?
Varför är detta arbetssätt/ledarskap viktigt i relation till förändrings- och digitaliseringsprocesser? 
Seminariet ger en kort omvärldsbevakning och tar upp de grundprinciper som gör att nya tillitsbaserade arbetssätt fungerar i praktiken.

Karin Tenelius från Tuff Ledarskapsträning har tjugo års erfarenhet av medarbetarstyrd verksamhet, självstyrande medarbetare och är insatt i den starka ledarskaps och organisationsförändring som påverkar hela världen just nu. Karin fokuserar på hur man kan uppgradera ledarskapet från detaljstyrning till ett mer dynamiskt, tillitsbaserat och målfokuserat ledarskap. Hon visar hur du med enkla medel kan locka fram kompetensen hos dina medarbetare, ofta genom att du helt enkelt tar ett steg tillbaka. Det kan vara ett kontroversiellt koncept att behöva tygla sitt kontrollbehov, men det är faktiskt det bästa du kan göra som ledare för att öka både arbetsglädjen, samarbetet, produktiviteten och lönsamheten.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Expert, program 2019