Trygghetskameror och gps-larm i äldreomsorgen, en kvalitativ studie

Trygghetskameror och gps-larm i äldreomsorgen, en kvalitativ studie

M2

PANELDEBATT

Socialstyrelsen har gjort en intervjustudie i 12 kommuner för att se vilken betydelse trygghetskameror och gps-larm har för enskilda brukare och deras anhöriga men också för omsorgspersonalen och för den kommunala organisationen och ekonomin. I sessionen presenteras resultaten från undersökningen och några av de slutsatser som Socialstyrelsen drar.

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Fortsättning, program 2019