Vad är e-hälsa, och vilket värde kan skapas för individen, för de anställda och för samhället?

Vad är e-hälsa, och vilket värde kan skapas för individen, för de anställda och för samhället?

mässcenen

Ett konkret exempel från Tunstall.

Fokusområden

23 jan 19, mässcenen 2019