Underrättelse om beslut – ett exempel på strukturerad dokumentation med NI och KSI

Underrättelse om beslut – ett exempel på strukturerad dokumentation med NI och KSI

E5

Som en del av Vision e-hälsa 2025 förvaltar och vidareutvecklar Socialstyrelsen Gemensam informationsstruktur för att skapa förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation i hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Socialstyrelsen erbjuder verktyg och metodstöd för begrepp och struktur. Under seminariet används informationsmängden underrättelse om beslut som exempel på hur man använder metodstödet för att skapa tillämpade process, begrepps- och informationsmodeller. Modellerna har sin grund i nationella informationsstrukturens (NI) referensmodeller tillsammans med koder från KSI, Klassifikation av socialtjänstens aktiviteter och insatser.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Fortsättning, program 2019