Utveckla verksamheten och förbered upphandling tillsammans med entreprenörerna

Utveckla verksamheten och förbered upphandling tillsammans med entreprenörerna

E4

Släpp in entreprenörerna! Låt verksamhetens idéer om behov och lösningar möta entreprenörens och ni båda kommer gå därifrån med nya tankar. Bygg er egen kunskap mitt i utvecklingsarbetet så att ni vet vad ni kan efterfråga i en upphandling – och ge entreprenören möjlighet att svara med en bra produkt. Kom och lyssna på hur Stockholm Digital Care arbetar med att bygga kunskap om välfärdsteknik så att de produkter och tjänster som tas fram grundar sig i verkliga behov hos kommuner och landsting.

Stockholm Digital Care är ett femårigt EU-projekt där uppdraget är att vara en testkund för små- och medelstora företag som utvecklar välfärdsteknik. Till oss kan företagen komma och ställa alla ”dumma” frågor kring verksamheten och också få möjlighet att testa sina produkter i verkligheten. Men vad får man ut som offentlig aktör av att vara med i ett sådant projekt? Hur kombinerar man företagstillväxt med mål om en bättre äldreomsorg? Vi delar med oss av hur man genom ett långsiktigt mål utanför verksamheten kan arbeta med kunskapsbyggande inom ett nytt område där ingen har alla svar.

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019