Vad är den samhällsekonomiska nyttan av digitalisering?

Vad är den samhällsekonomiska nyttan av digitalisering?

M6

Möjligheterna med digitalisering är avgörande för hur väl vårt samhälle kommer att fungera framöver. Många kommuner, landsting och andra aktörer har ambitiösa mål och stora förhoppningar om positiva effekter av digitaliseringen, såväl ekonomiska som kvalitativa. Forskningsinstitutet RISE har på uppdrag av olika aktörer genom åren genomfört flera studier av den samhällsekonomiska betydelsen av digitalisering och ger här exempel på hur dessa analyser kan genomföras och användas.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Fortsättning, program 2019