Vad är e-hälsa, och vilket värde kan skapas för individen, för de anställda och för samhället?

Vad är e-hälsa, och vilket värde kan skapas för individen, för de anställda och för samhället?

E8XL

Ett konkret exempel från Tunstall.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Fortsättning, program 2019