Vad gör SKL för att stötta digitaliseringen av socialtjänsten?

Vad gör SKL för att stötta digitaliseringen av socialtjänsten?

M1

Digitaliseringen ger stora möjligheter att utveckla och effektivisera socialtjänsten men också ökade möjligheter till självständighet, delaktighet och inflytande hos brukarna. Intresset och engagemanget är stort i kommunerna och man efterfrågar även nationella satsningar. Under seminariet kommer vi berätta om hur SKL arbetar med frågan på olika sätt, bland annat om de verktyg och stöd som redan finns idag samt om två projekt som handlar om att stödja kommunernas utveckling. Beställarnätverket för socialtjänst som handlar om att stödja kommunerna i att upphandla och införa innovativa verksamhetssystem och digitala stöd för hela socialtjänsten. Vi kommer också att berätta om en förstudie som SKL och Helsingborg stad precis startat för att se hur man med hjälp av digitala team kan skapa en användardriven socialtjänst.

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019