Vad kan smart teknik göra för dig som handläggare?

Vad kan smart teknik göra för dig som handläggare?

E4

I det här seminariet berättar vi om fortsättningen av projektet ” Smartare möten” och om de metoder och teorier som kanske är lite ovanliga för socialtjänsten. Projektet heter ”Smartare handläggning via smartare möten”. Stefan, industridoktorand på KTH, kommer att berätta om hur projektet använder sig av aktivitetsteori, social practice theory och metoder från aktionsforskning och folkbildning. Han kommer också att visa några av de bedömningsinstrument vi utvecklar i projektet. Hussein, tidigare deltagare och nu anställd som teknikcoach på Socialförvaltningen i Stockholms stad, berättar om arbetsmetoderna i praktiken.

Fokusområden

23 jan