Våga anta utmaningen - att leda förändring och innovation i praktiken

Våga anta utmaningen - att leda förändring och innovation i praktiken

M1

Årets Vårdchef, Lars Karlsson visar hur du kan bedriva verksamhetsutveckling genom att engagera medarbetare och involvera patienterna.

Digitalisering är verksamhetsutveckling. Införandet av nya arbetsformer inom hälso- och sjukvården måste till stor del ske lokalt. Verksamhetscheferna måste därför tidigt involveras för att utifrån tjänstedesign och tjänstelogik tillåtas ta ledartröjan i digitaliseringen. Vårdförbundets chefsenkät visar att många chefer tycker sig sakna tid till verksamhetsutveckling.

Seminariet inleds med en kort introduktion till chefsenkäten. Därefter berättar Lars Karlsson om hur du som chef – tillsammans med medarbetarna – kan gå i spetsen för verksamhetsutveckling.

Ur motiveringen till Årets Vårdchef 2018: ”Genom att våga testa och överskrida gränser och utmana traditionellt tänkande om vem som gör vad, har varje medarbetares intresseområden och förmågor tillåtits blomma ut. Med en förmåga att leda på flera nivåer samtidigt och med ett genuint civilkurage har han verkat både via och genom sina medarbetare.”

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019