Välfärdsteknik från Ax till Limpa

Välfärdsteknik från Ax till Limpa

E4

Karlstad har de tre senaste åren genom ett Ingerregprojekt möjliggjort ett förändringsarbete genom att använda välfärdsteknik i vården och omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Karlstad har under projektet testat och breddinfört många olika former av teknik. För att åstadkomma förändringen har Karlstad tagit fram en innovationsprocess som används som grund för arbetet. Denna process spänner från ide till genomförande samt förvaltning av tjänster. I detta föredrag får vi lyssna till Utvecklingsledare Ann-Sophie Gustafsson med kollegor som berättar om arbetet som genomförts och som fortsätter även efter projektets avslut.

Fokusområden

22 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019