Digital teknik som social stimulans för äldre

Digital teknik som social stimulans för äldre

M2

Ensamhet är en riskfaktor för psykisk ohälsa bland äldre. Digital teknik kan användas för att främja socialt deltagande och minska ensamhet – där kommunen spelar en viktig roll i arbetet. Det visar en ny sammanställning av kunskap på området från fem myndigheter – Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet, Forte och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Fokusområden

23 jan