Välfärdsteknik till samtliga invånare - oavsett huvudman

Välfärdsteknik till samtliga invånare - oavsett huvudman

E5

I Blekinge har ett samverkansprojekt mellan de fem kommunerna och landstinget genomförts där fokus legat på att införa välfärdsteknik oavsett huvudman och ort. Lyssna på de erfarenheter som projektet genererat, och hur samarbetet fortsätter även efter projektslut.

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Introduktion, program 2019