Vård och omsorg på distans - Nya arbetssätt med digitala lösningar

Vård och omsorg på distans - Nya arbetssätt med digitala lösningar

M6

RemoAge är ett projekt som pågår mellan 1 maj 2015 och 30 april 2018 och finansieras av EU inom programmet Northern Periphery and Arctic programme (NPA). Vi har under projektet arbetat med att införa nya arbetssätt i kommuners och regionens verksamheter med stöd av digital teknik. Elva av länets 14 kommuner har deltagit i olika omfattning och infört något nytt arbetssätt i sin verksamhet. Vi, de regionala projektledarna, vill sprida erfarenheter om piloterna och de lokala utvärderingarna.

Fokusområden

23 jan