Norsk fond investerar i en läkemedelsrobot: Roboten som garanterar säker läkemedelshantering och effektiviserar resursanvändningen inom äldrevård

Norsk fond investerar i en läkemedelsrobot: Roboten som garanterar säker läkemedelshantering och effektiviserar resursanvändningen inom äldrevård

Fokusområden

mässcenen