Workshop: Vi behöver jobba tillsammans för att skapa digital delaktighet. Hur skapar vi synergieffekter?

Workshop: Vi behöver jobba tillsammans för att skapa digital delaktighet. Hur skapar vi synergieffekter?

E3

Idag står flera grupper utanför det digitala samhället. Hur ska myndigheter, kommuner och andra samverka kring verktyg, infrastrukturer, kompetens och attityder?

Fokusområden

24 jan