Vilken digital samverkan behöver personalen i framtidens vård och omsorg?

Vilken digital samverkan behöver personalen i framtidens vård och omsorg?

M6

Presentation 1: Att införa nya digitala verktyg – betydelsen av att samverka mellan professionerna

I ett mindre projekt testade arbetsterapeuten och fysioterapeuten surfplattor i arbetet med några patienter.

Projektet visade betydelsen av samverkan med undersköterskor i exempelvis hemtjänsten för att lättare använda och föra in ny teknik i verksamheten. I dialog med forskare framkom också andra idéer för att stärka arbetsterapeutens och undersköterskans samarbete ytterligare.

– Moderator Ann Georgsson, Förbundsombudsnamn branschansvarig äldreomsorg, Kommunal.
– Moderator Christina Lundqvist, Utvecklingschef Sveriges Arbetsterapeuter
– Presentatör Ellinor Larsson, Medicine doktor i arbetsterapi och verksamhetsutvecklare i Luleå Kommun, Presenterar tillsammans med representant från verksamheten.

Presentation 2: Erfarenheter och utmaningar för vardagsteamet vid införandet av e-hemtjänst i Västerås stad

Samtalet handlar om införandet av e-hemtjänst och på vilket sätt det har påverkat arbetet i vardagsteamet. Det handlar också om utbildningsbehov och vilka utvecklingsmöjligheter det finns med digital samverkan mellan olika professioner

Presentatörer
– Hannah Widmark, Undersköterska och huvudskyddsombud sektion Västerås Vård och Omsorg, Kommunal
– Anna Spånt Enbuske, Utredare Kommunal

Fokusområden

23 jan