RättVisat - visar vem du är

RättVisat - visar vem du är

E5

Personer med svårigheter med sin kommunikation tillhör en sårbar grupp, speciellt vid tillfällen miljö och personal byts. Med Rättvisat – mitt digitala kommunikationspass, kan du spela in film, lägga till bild och text, till exempel på hur det låter när du säger ”nej”, hur du ser ut när du menar ”ja” och vilken skillnad det är mellan till exempel en spänning och en missnöjesyttring.

 

Fokusområden

23 jan