VR i vården för ung och gammal

VR i vården för ung och gammal

mässcenen

Kan avancerad VR-teknik användas för att förbättra välmåendet och tillfrisknandet hos barn? Kan samma teknik användas som ett stimulerande komplement inom äldreomsorgen?

Daniel kommer berätta om sina erfarenheter och observationer från det gångna året.

Från projektet ”VR-lek på barnsjukhus” där barn & ungdomar inom sluten- & dagvård på sjukhusen i Stockholms län fått möjlighet till miljöombyte och lek med VR-teknikens hjälp, till jobbet i Södertälje kommun där tekniken provats och utvärderats på tre vård- och omsorgsboenden.

Fokusområden

22 jan 19, mässcenen 2019