VTV-metoden

VTV-metoden

M4

Introduktion till VTV-metoden vilken används för utvärdering av välfärdsteknologi. VTV står för VelfærdsTeknologiVurdering och är en dansk metod skapad av Lone Gaedt. Västerås stad delar med sig av sina erfarenheter av att använda metoden.

Fokusområden

Nivå: Introduktion, program 2019