Workshop med Utredningen Välfärdsteknik i Äldreomsorgen

Workshop med Utredningen Välfärdsteknik i Äldreomsorgen

E3

Dela dina erfarenheter och ge input till utredningen kring vad som behövs för att ge bättre:

– Stöd, kunskap och förbättringar för personal
– Förutsättningar för användning av välfärdsteknik genom förbättrade rättsliga förutsättningar
– Samverkan, nationellt stöd och myndigheternas roll

Seminariet är en workshop för att hämta in din kunskap och synpunkter till utredningen – Välkommen

Fokusområden

23 jan 19, Nivå: Fortsättning, program 2019