Workshop: Testmiljöer - Hur gör vi det ännu bättre?

Workshop: Testmiljöer - Hur gör vi det ännu bättre?

E8

Workshop: Har ni en testmiljö eller funderar på att starta upp en? Vilka utmaningar står du inför och hur löser ni dom? Här möts vi i workshopformat för diskussion och erfarenhetsutbyte kring gemensamma utmaningar.  Samverkan mellan  Mistel, Skaraborgs hälsoteknikcentrum,  Angeninnovation, Verklighetslabbet Stureby, Stockholm Digital Care/ Huddinge kommun.

Fokusområden

23 jan