Novista

Novista

Monternummer: A:27

Ett svenskt hjälpmedelsföretag med världsledande hjälpmedelsprodukter

Familjeföretaget Novista of Sweden AB, är ett svenskt hjälpmedelsföretag med lång tradition av forskning och produktutveckling. Med sina produkter skapar de en tryggare och enklare vardag för både hjälpmedelsberoende och vårdgivare.

Novista utvecklar hjälpmedel som marknadsförs genom sitt nätverk av distributörer runt om i världen.

Novista söker ständigt utnyttja nya material med egenskaper som gynnar både användare och miljö. Inställningen till formgivning skiljer sig från mängden. De skapar produkter med egenvärde, i modern design, med nyskapande och patenterade lösningar.