Alfa Kommun

Alfa Kommun

Monternummer: E:20

Alfa Kommun & Landsting är ett ledande konsultföretag med spetskompetens inom utveckling och införande av vård-system för verksamheter inom privat- och offentlig sektor. Med erfarna konsulter, och noggrant utvecklade produkter tar de ett helhetsansvar för sina leveranser, och står som en långsiktig partner för dagens och morgondagens vård-system.

Produkter

Alfa kommun visar hur digital signering görs i mobila enheter för att minska antalet avvikelser och öka patientsäkerheten. Alfa e-Läkemedel är utvecklat för sjuksköterskor och personal inom kommunal hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilt boende. Lösningen ersätter den pappersbaserade signeringen och kan även kompletteras med funktioner för delegering och vårdplanering.

Erbjudanden

Alfa kommun hjälper din organisation att införa digital signering av både läkemedel och andra HSL-insatser.

Varumärken

  • Alfa e-Läkemedel
  • Alfa e-Planering
  • Alfa e-Recept
  • Alfa e-Arkiv
  • Alfa MedAKT
  • Alfa Pad
  • Alfa Pen
  • Alfa RUSH
  • Alfa Omsorg
  • Alfa e-Arkivsäkrare