Box Play Alleato

Box Play Alleato

Monternummer: C:10

I vår monter välkomnar vi er till en nygammal resa inom ehälsa och omsorg. Vi tänker stort och det är spännande. Hur utnyttjar vi tekniken för att spara resurser? Lyssna gärna på Fredrik Albertsson vår VD på konferensen eller på mässcenen.

Alleato erbjuder genom vår digitala omsorgsplattform och vår lösning ”Trygg i Hemmet” , ett teknikstöd i hemmet för både äldre och yngre personer. Med hjälp av innovativ teknik och mångårig erfarenhet har Alleato utvecklat ett helhetskoncept där funktioner kan integreras i ett enkelt och användarvänligt system som hjälper och stödjer såväl vård och omsorgsgivare, omsorgstagare, patient och närstående. Vår lösning skapar trygghet, (den) informerar, följer upp och hjälper till att styra och sköta dagliga funktioner. Systemet kan tex. tala om när en omsorgstagare varit passiv, när tvätten är klar, att dörren är öppen, eller ge påminnelser om att medicin ska tas. När avvikelser sker eller individen behöver hjälp överför systemet relevant information till förvald mottagare, så att rätt åtgärd vid behov kan sättas in. Vi arbetar både mot landsting, kommuner och privata aktörer.

Välkomna till vår monter C:10 så får vi berätta mer.