Avista time

Avista time

Monternummer: G:14

avista – molntjänst för komplexa serviceleveranser inom välfärden, fokus på hemtjänst, barnomsorg och städ

NYHETER

avista ai (artificiell intelligence) – Schemaläggning på 1 min!
-rättvist, lika många helgpass till alla 🙂
-optimeringen utgår från beställningar och kundkontinuitet

avista bi – business intelligence,
analysera verksamheten direkt på din skärm!