Bitoreq

Bitoreq

Monternummer: D:09

Bitoreq AB är ett ungt start-up företag med gedigen erfarenhet av IT och digitalisering samt med bred erfarenhet av strategisk produktledning och verksamhetsutveckling. Bitoreq AB stöttar t.ex. både privat och offentlig verksamhet att digitalisera smartare med hjälp av Intelligent Automation.

Effektivisering av verksamhet med hjälp av Intelligent Automation såsom Robotic Process Automation (RPA) och Artificiell Intelligens (AI), Utbildning inom Intelligent Automation, Kravhantering och Strategisk Produktledning samt Konsultförmedling.