CareTech OneCo

CareTech OneCo

Monternummer: A:17

Care Tech OneCo erbjuder kommuner kompletta, trygga och kvalitetssäkrade trygghetssystem för äldre och funktionshindrade. Deras smarta, digitala produkter och tjänster ger brukare, personal och anhöriga stöd i de dagliga rutinerna så att god kvalitet, trygghet och effektivitet kan uppfyllas.