DoNet

DoNet

Monternummer: C:37

DoNet är ett kunskapsföretag med kompetens inom datanät, telenät och systemlösningar för övervakning. De är också oberoende leverantör av marknadens bästa produkter för data, tele och kamerabaserad övervakning.

DoNet hjälper dig att framtidssäkra dina data-, tele- och övervakningssystem. De har specialistkompetens på nätverksprodukter, nätverkslösningar och allt inom CCTV och videoströmsanalys. Eftersom DoNet vill kunna erbjuda aktuella och marknadsanpassade system söker de ständigt efter de produkter på marknaden som har absolut bästa funktion, användarvänlighet och prestanda.

Bland deras kunder finns såväl Installatörer specialiserade på data-, tele- eller kamerainstallationer som konsulter och slutkunder med höga krav på funktion och design, eller med behov av udda lösningar.

DoNet erbjuder även specialistutbildningar till kunder och leverantörer. Allt för att tillsammans hitta en fungerande lösning med högsta behovsanpassning och kvalitet.

Genom att kombinera produkter från sina olika affärsområden kan de erbjuda marknadens bästa helhetslösningar inom kommunikation och säkerhetssystem.