Doro Care

Doro Care

Monternummer: B:21

Doro Care (f.d. CareTech) erbjuder kommuner kompletta, trygga och kvalitetssäkrade trygghetssystem för äldre och funktionshindrade.

Deras smarta, digitala produkter och tjänster ger brukare, personal och anhöriga stöd i de dagliga rutinerna så att god kvalitet, trygghet och effektivitet kan uppfyllas.