H.C Products

H.C Products

Monternummer: H:10

Vår produkt har fått namnet Samaritan och detta eftersom den hjälper till att strukturera och kvalitetssäkra att all personal alltid skall ha tillgång till rätt skyddsmaterial vid utförande av kroppsnära arbeten.

Samaritan är ett förvaringssystem, där man placerar engångshandskar, skoskydd, förkläde, munskydd, handsprit och papperskorg.
Samaritan hänger man sedan upp ute hos kunden med en enkel upphängnings anordning som inte gör någon åverkan i kundens hem.
Huvudsyftet med produkten är att all skyddsutrustning förvaras på ett ställe därför minskas smittspridningen och vårdrelaterade sjukdomar. Har du något speciellt behov kan du få den skräddarsydd.

Vår produkt förbättrar hygienen, ökar medvetenheten och vikten om att tillämpa goda hygienrutiner.