Rådgivningsstödet webb

Rådgivningsstödet webb

Monternummer: H:08

Inera utvecklar och förvaltar nationella tjänster inom e-hälsa och digitalisering på uppdrag av landsting, regioner och kommuner. Ungefär 35 digitala tjänster för invånare och vårdpersonal drivs idag av Inera, bland annat 1177 Vårdguiden på webben och på telefon, Nationell patientöversikt och Journalen.

På MVTe-mässan demonstrerar Inera tjänsten Rådgivningsstödet webb. Tjänsten stödjer användarna, framför allt sjuksköterskor, att bedöma vårdbehov och ge kvalitetssäkrade råd utifrån symtom. Rådgivningsstödet webb ökar patientsäkerheten genom att vårdpersonalen kan göra säkrare medicinska bedömningar. 

Läs mer på inera.se om Rådgivningsstödet webb samt andra tjänster som kommunerna kan använda.