IT & Telekomföretagen

IT & Telekomföretagen

Monternummer:

Kvaliteten och utbudet av morgondagens välfärd bygger på att vi gör kloka beslut idag. Dessa beslut handlar om att våga tänka nytt och annorlunda. Där är välfärdsteknologi en nyckelfaktor för att vi ska kunna erbjuda samma mängd vård och omsorg, till samma höga kvalitet, till ännu fler. Vi har helt enkelt inte råd att blunda för de möjligheter som digitaliseringen för med sig och det är också därför som vi som branschorganisation, ihop med våra medlemsföretag, engagerar oss i MVTe.