Kommunal

Kommunal

Monternummer:

Kommunals medlemmar ger förutsättningar för en trygg och säker omsorg som ger ett bra liv. Detta få inte ske på bekostnad av ett sämre arbetsliv. Välfärdsteknologi och eHälsa handlar om verksamhetsutveckling som måste bygga på professionernas medverkan. MVTe är en mötesplats där Kommunals medlemmar kan få möjlighet att byta erfarenheter och ta del av nya verktyg och tankegångar presenterade inom området.