LOTS Security

LOTS Security

Monternummer: H:10

LOTS Security är specialister inom personlarm, där överfalls- och kallelselarm ingår. Med mer än 30 års erfarenhet av branschen och samarbeten med teknikledande internationella tillverkare, har företaget intagit en självklar position som leverantör till många kommuner, landsting och privata aktörer, i hela landet genom sitt nät av återförsäljare.