Swedish Medtech

Swedish Medtech

Monternummer:

Mötesplats Välfärdsteknologi och eHälsa  är en spännande plattform för samverkan! Vi ser fram emot att få att föra samman visioner om hur samhället kan nyttogöra medicintekniska lösningar för att skapa en patientsäker och självständig tillvaro för individen och samtidigt lägga grunden för en hållbar och effektiv vård och omsorg.