Mindmancer

Mindmancer

Monternummer: A:31

Mindmancer har sitt ursprung i forskning på Chalmers Tekniska Högskola. Bakgrunden inom områdena artificiell intelligens, robotteknik och videoanalys har varit en styrka då de erbjuder och utvecklar framtidens säkerhetslösningar inom intelligent videobevakning kopplat till certifierade larmcentraler.

Genom kontinuerlig satsning på utveckling och feedback från kunder har bevakningspaket för olika typer av områden och deras specifika hotbilder och behov tagits fram. Genom sina partners erbjuder Mindmancer heltäckande säkerhetslösningar där allt ifrån kameror och installation till service och larmcentrals-tjänster ingår.