MFD

MFD

Monternummer:

Myndigheten för delaktighet driver regeringsuppdraget Digitala tjänster och teknik inom socialtjänst och hemsjukvård.

Syftet med uppdraget är att skynda på kommunernas användning av välfärdsteknologi. Många kommuner har använt välfärdsteknologi i projektform, men önskar stöd i övergången till permanent verksamhet.

I regeringsuppdraget ingår att ta fram och sprida information om digitala trygghetstjänster, ge stöd till kommuner gällande implementering och användning av välfärdsteknologi. Kunskap på området ska samlas och göras tillgängligt för intresserade kommuner. Regeringsuppdraget har också i uppgift att särskilt beakta teknik för personer med nedsatt beslutsförmåga.

Välfärdsteknologi ökar möjligheten till självständighet, trygghet, aktivitet och delaktighet. Välfärdsteknologin gör det möjligt att frigöra händer och fötter i vården. Tid kan frigöras för andra saker, där det behövs personlig närvaro.