Noomi

Noomi

Monternummer: H:12

Noomi har utvecklat ett system för äldreomsorgen baserat på artificiell intelligens. Noomi ett intelligent och smidigt larmsystem med digital tillsyn dygnet runt och passiva larm. Med hjälp av ett armband monitoreras en persons tillstånd och hälsa dygnet runt. Självlärande algoritmer detekterar automatiskt viktiga händelser och avvikelser i beteendemönster. Personalen får larm i realtid och ges förutsättningar att arbeta preventivt med äldres hälsa. Kom till vår monter om du vill veta mer!