Pampett

Pampett

Monternummer: A:11

Med hjälp av en läsplatta eller smartphone och Pampetts utrustning kan man mycket enkelt ta fram en individuell biorytm. Genom en app på läsplattan registreras när det blir blött i inkontinensskyddet. Informationen kan till exempel användas till att kartlägga när den boende eller patienten brukar vakna eller normalt behöver gå på toaletten. Kunskap om biorytmen gör det möjligt att arbeta förebyggande och individanpassa vården. Det skapar värden såväl i hemvården som på särskilda boenden.