Placeringsinfo.se

Placeringsinfo.se

Monternummer: B:30

Placeringsinfo är ett välkänt varumärke och många tror att vi är ett stort företag med många anställda . I själva verket består Placeringsinfo av tre kvinnor som besitter olika erfarenheter och kompetenser. Det som förenar oss är glädjen av att vara med och göra skillnad, vi kan inte hjälpa alla men alla kan hjälpa någon! Genom att vara innovativa och tänka ljusår utanför boxen lyckas vi göra vardagen lite lättare för handläggare som kämpar ute i landets kommuner.

Placeringsinfo.se erbjuder ett molnbaserat administrativt stöd till Socialtjänsten. Genom att digitalisera verksamheter inom SoL, LSS, LRV, LPT, LVM och LVU blir de sökbara i vår databas utifrån kompetens. Detta ökar möjligheten till att tillgodose en klientens specifika behov. Kommunerna får via det administrativa stödet snabbt en övergripande bild över de verksamheter som finns på marknaden. På så sätt främjas kommunernas valfrihet att själva bestämma vilka verksamheter de önskar kontakta. Kommunerna kan arbeta mer självständigt samt få sin egen skräddarsydda databas. Placeringsinfo arbetar ständigt för att systemet skall bli bättre och vi är lyhörda för kommunernas önskemål.