Safe Base

Safe Base

Monternummer: H:04

Safebase är ett sensorsystem för tillsyn av brukare/vårdtagare på distans.

Systemet samlar automatiskt in hälsorelaterad data utifrån brukarens sängvanor och har en inbyggd larmfunktion som tar hänsyn till personliga förutsättningar.